کلمه کلیدی خود را وارد کنید

بهسازی و ارزیابی لرزه ای

بهسازی و ارزیابی لرزه ای

IN بهسازی
تاریخ:
2020-08-08
مکان:
نقش:
گروه فنی و مهندسی سکنا
About Project

در بهسازی و ارزیابی لرزه ای :

بهسازی و ارزیابی لرزه ای

بهسازی و ارزیابی لرزه ای

همانطوری که میدانید، یک از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، برداشت مشخصات مصالح و آماده سازی نقشه های چون-ساخت (ازبیلت به انگلیسی*) است.

در واقع برای کاهش عدم قطعیت های وابسته به پروسه مدلسازی و طراحی بهسازی، ما مجبوریم که با استفاده از روش های مخرب و غیر مخرب، سازه ساخته شده را بطور دقیق برداشت کنیم.

در این بهسازی و ارزیابی لرزه ای، یکی از برداشت های مهم ما (یعنی مغزه گیری از بتن) نشان داده شده است.

در این پروژه، ما به درخواست یک بانک رسمی کشور، که هدفش خریداری کُل واحد هایِ مسکونی یک ساختمان است، مشغول به ارزیابی لرزه ای ِسازه ی ساخته شده ای هستیم.

این بانک برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در این مِلک، به دنبال جواب این سوال است که آیا این ساختمان (از لحاظ استحکام سازه ای) ارزش خریداری دارد یا خیر؟

جواب این سوال در چند هفته آینده توسط تیم بهسازی لرزه ای سُکنا داده خواهد شد!
.
اجرا شده توسطتیمِ سُکنا،
مرداد ۹۹

 

#مقاوم_سازي_رشت #مقاوم_سازي_گيلان #ترميم_بتن_گيلان #ترميم_بتن_رشت #ترميم_ترک

#تزریق_اپوکسی #تزریق_اپوکسی_ترک #ترک_بتن
#کاشت_بولت #کاشت_میلگرد #کاشت_میلگرد_گیلان #کاشت_میلگرد_رشت

#مقاوم_سازی_در_رشت #مقاوم_سازی #دیوار_برشی

#تقویت_سازه #چسب_کاشت_میلگرد

#چسب_اپوکسی #زلزله #منجیل #رودبار‌ #سال۶۹ #آپارتمان_نسقی #نسق #فروش_ملک

#فروش_آپارتمان #آپارتمان #سند_دار #شبیه_سازی #پی_جی_ای