کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه تصفیه خانه آب گیلان

پروژه تصفیه خانه آب گیلان

IN الحاق تراس به سازه موجود
تاریخ:
1970-01-01
مکان:
نقش:
About Project

پروژه بهینه سازی مدول اول تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

در مهندسی عمران دو واژه بهسازی و مقاومسازی شاخه هایی از مفهوم کلی تعمیر یا ترمیم سازه هستند. بهسازی زمانی اطلاق می شود که یک سازه ضعیف یا آسیب دیده با انجام تغییراتی به طراحی اولیه برسد. در صورتی که با تغییرات انجام شده، سازه بتواند نیروها و تنش های بیشتر از طراحی اولیه را تحمل کند، مقاوم سازی اطلاق می شود. 

الحاق مسیر پیاده Walk Way  به مخازن ته نشینی با تکنیک کاشت میلگرد