کلمه کلیدی خود را وارد کنید

کاشت میله گرد تراس

کاشت میله گرد تراس

IN الحاق تراس به سازه موجود
تاریخ:
1970-01-01
مکان:
نقش:
About Project

کاشت میله گرد تراس – الحاق تراس به سازه موجود

در مهندسی عمران دو واژه بهسازی و مقاومسازی شاخه هایی از مفهوم کلی تعمیر یا ترمیم سازه هستند. بهسازی زمانی اطلاق می شود که یک سازه ضعیف یا آسیب دیده با انجام تغییراتی به طراحی اولیه برسد. در صورتی که با تغییرات انجام شده، سازه بتواند نیروها و تنش های بیشتر از طراحی اولیه را تحمل کند، مقاوم سازی اطلاق می شود.