کلمه کلیدی خود را وارد کنید

الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی

الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی

IN الحاق سقف به سازه موجود
تاریخ:
2022-05-24
مکان:
گیلان-رشت
نقش:
مجری طرح سکنا
About Project

الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی-رشت-با هنر

 

در مهندسی عمران دو واژه بهسازی و مقاومسازی شاخه هایی از مفهوم کلی تعمیر یا ترمیم سازه هستند. بهسازی زمانی اطلاق می شود که یک سازه ضعیف یا آسیب دیده با انجام تغییراتی به طراحی اولیه برسد. در صورتی که با تغییرات انجام شده، سازه بتواند نیروها و تنش های بیشتر از طراحی اولیه را تحمل کند، مقاوم سازی اطلاق می شود. گروه فنی مهندسی سکنا با عنوان تنها گروه تخصصی مقاوم‌سازی در استان گیلان با همکاری همزمان تیم طراحی و اجرای مجرب ، آماده خدمت رسانی به شما هم استانی های عزیز است.