کلمه کلیدی خود را وارد کنید

طرح بهسازی

طرح بهسازی لرزه ای

IN
تاریخ:
1399-05-21
مکان:
نقش:
سکنا
About Project

⭕ از طرح بهسازی تا چالش های اجرای دیوار برشی یکطرفه. .

این دیوار برشی به عنوان بخشی از طرح بهسازی لرزه ای و به منظور ایجاد المان باربر جانبی به سیستم فعلی (قاب خمشی) اضافه شده است.
دیوار برشی مورد نظر از یک طرف با دیوار ساختمان همسایه محصور بوده است.
در تصاویر بالا، روند اجرای این دیوار برشی بصورت گام به گام (و از آخر به اول) نشان داده شده است.